Het use case diagram is een grafische weergave van de scope van het systeem. Het is een onderdeel van de Unified Modeling Language (UML). Duidelijk wordt wat de actoren zijn en wat hun relaties zijn met de use cases. De use case is nog altijd het belangrijkste element in het gehele systeem model. Het use […]

Read More