Het denken in use cases en user stories is best lastig om mee te beginnen. De kans is groot dat de stakeholders binnen het project nieuw zijn met deze denkwijze. Het kan dan lastig zijn om deze stakeholders mee te krijgen in het format van use cases en user stories. Houd het simpel, vertel een […]

Read More

Bij het ontwikkelen van een systeem is het nodig om het totaalbeeld te behouden. Zonder dit totaalbeeld is het onmogelijk om de juiste keuzes te maken of het project nu groot of klein is. Beslissingen zijn bijvoorbeeld nodig om niet het budget te overschrijden, om een bepaalde deadline te behalen of om te bepalen wat […]

Read More

Het use case diagram is een grafische weergave van de scope van het systeem. Het is een onderdeel van de Unified Modeling Language (UML). Duidelijk wordt wat de actoren zijn en wat hun relaties zijn met de use cases. De use case is nog altijd het belangrijkste element in het gehele systeem model. Het use […]

Read More

Use cases beschrijven requirements van een te ontwerpen systeem of proces. Ze worden zelfs gebruikt als testscenario’s en testgevallen. Use cases bestaan in een tekstvorm maar ze kunnen ook worden beschreven als flow charts, activiteitsdiagrammen, sequencediagrammen of andere interactiediagrammen. Ze zijn bedoeld als communicatiemiddel tussen personen maar kunnen ook worden ingezet als documentatie van een systeem. […]

Read More
WhatsApp chat