5 redenen om de LEGO® scrum simulatie te doen

Ik geef regelmatig agile trainingen voor het MKB. Een populair onderdeel hierin is de LEGO® scrum simulatie. Soms organiseer ik dit onderdeel voor groepen van 80 personen. Afgelopen maand kreeg ik de mogelijkheid om een training voor een Nederlandse bank te geven. Een mooie mijlpaal en een moment om weer eens terug te blikken. Het onderdeel gaat namelijk veel verder dan alleen maar plezier met LEGO®. Ik ben van mening dat iedere organisatie te LEGO® scrum simulatie gedaan moet hebben. Dit zijn de vijf inzichten die de training bloot kan leggen binnen jouw organisatie.

Loslaten controledwang

Het doel van de LEGO® scrum simulatie is het ontwikkelen van een stad of luchthaven met meerdere scrum teams, op één gezamenlijke kaart. Voor hele grote groepen gebruik ik de principes van LeSS. In een tijd van twee uur worden drie sprints gedaan. Ja je leest het goed, drie volledige sprints inclusief planning, ontwikkeling, review en retrospective. In deze korte periode is duidelijk zichtbaar hoe mensen met elkaar omgaan in hun dagelijks werk. Aangezien ik vaak bestaande teams binnen bedrijven train wordt direct duidelijk welke personen de leiding hebben. De uitwerking van managers op het team is vaak geen positieve eigenschap. Sterke leiders in een groep kunnen het initiatief van teamleden sterk onderdrukken. Terwijl andere teams enorme progressie maken omdat mensen hun initiatief durven te tonen zie je dat de groep met de sterke leider vaak mijlen ver achter blijft in de output. Kortom bij een gelaagde organisatie met managers die in control willen zijn is het resultaat, de LEGO® stad of luchthaven, vaak minder creatief en vindingrijk. Wat voor invloed heeft het management van jouw organisatie op de teams?

Scrum simulatie met 70 personen

Wees dapper en maak snel fouten

Voordat er ook maar een steen op de kaart wordt geplaatst is er al veel energie gestoken in discussies over de opbouw van de stad of luchthaven. Ik maak regelmatig mee dat er pas ver na de eerste sprint elementen worden geplaatst op de kaart. Het is blijkbaar erg moeilijk om een begin te maken. Er zijn meerdere redenen waarom deelnemers niets op de kaart plaatsen. De belangrijkste reden is dat er consensus bereikt moet worden over de inhoud voordat we beginnen met ontwikkelen. Dit is prettig want hierdoor draagt het team de verantwoordelijkheid en niet het individu. De beste resultaten zie ik bij groepen waar deelnemers keuzes durven te maken binnen een groep. De dappere deelnemers die als eerste iets neerzetten op de kaart krijgen vaak wel een lading kritiek maar de druk is er dan wel af. Er staat iets op de kaart! Mijn tip voor de praktijk. Wees dus niet bang om het initiatief te nemen binnen een team en maak zo snel mogelijk fouten. Deze fouten geven weer nieuwe inzichten. Bevat jouw organisatie deze dappere medewerkers?

Emerging Architecture

Een tweede reden waarom het moeilijk is om een begin te maken is dat de architectuur niet bepaald is vooraf. In mijn training werk ik niet met een zogenaamde “sprint zero” waar tijd gereserveerd kan worden voor architectuur. De architectuur zal dus grotendeels moeten ontstaat tijdens de sprints. Deze ontwikkeling is ook wel bekend als “emerging architecture” binnen agile. Vaak zie ik teams de hele lay-out vooraf op papier schetsen. Dit kan natuurlijk best nuttig zijn om enorme chaotische discussies op het moment van bouwen en plaatsen voor te zijn. In de praktijk zie je echter dat deelnemers de neiging hebben om een volledige blauwdruk te maken. Gelukkig is hier geen tijd voor want er zijn maar drie sprints en “tijd wacht op niemand”.
Het inzicht hier is dat het goed is om aandacht te besteden aan architectuur maar beperk dit tot het definiëren van zones die gehoor geven aan niet functionele eisen zoals beveiliging, gebruiksvriendelijkheid en performance, ook wel de “-ilities” genoemd (scalability, usability, …). De details ontstaan gedurende de sprints. De training laat goed zien of jouw organisatie kan beginnen aan een project zonder dat alles vooraf duidelijk moet zijn.

Focus op het scrum proces

Onder druk wordt alles vloeibaar. En dat is echt zo. Helaas is dit vaak ten koste van de retrospective en de kwaliteit van de review. Waarom zouden we reflecteren op het proces als we bergen LEGO® voor ons neus hebben liggen? De inhoud is toch veel leuker zeker! Dit zie ik in alle LEGO® simulaties terugkomen, er is geen uitzondering.
Aan het begin van de training laat ik ieder team een scrum master bepalen binnen de groep. Onder de druk van tijd zie je deze rol echter snel vervagen. De burn down chart template die ik uitdeel op papier wordt dan ook zelden goed bijgehouden door de scrum masters met als resultaat dat de scrum master harder met LEGO® bezig is dan de overige teamleden. Dit komt omdat de verantwoordelijkheid bij de scrum master blijkbaar duidelijker voelbaar is dan bij andere teamleden. De scrum master zou zich juist aangesproken moeten voelen om het proces te verbeteren in plaats van zich verantwoordelijk te voelen voor het eindresultaat. De training laat goed zien wie de potentiele scrum masters in jouw organisatie zijn. De ware facilitators worden zichtbaar.

Veel enthousiasme tijdens de scrum simulatie

Dit zijn vier inzichten die ik uit drie jaar LEGO® scrum simulatie haal tot nu toe. Ik zie ze keer op keer terug en het verveelt nooit. De meest belangrijke reden om de scrum simulatie te doen binnen jouw organisatie is het versterken van het team. Ik zie aan het einde van een simulatie doorgaans blije en vrolijke mensen wat mij als trainer de meeste energie geeft. Het persoonlijke compliment van de deelnemers en hier en daar soms een applaus geeft aan dat de methode werkt. Het brengt teams weer een stap verder in het adopteren van agile en scrum. Soms betekent dit een stapje terug doen in het toepassen van de scrum regels. Ook mij als trainer en coach word ik flink uitgedaagd om de inzichten telkens weer over te brengen. Het geeft me vooral energie en dat is waarom ik training geef! Ben je inmiddels benieuwd naar deze inzichten binnen jouw organisatie?

Doe de scrum simulatie nu

Ben je inmiddels benieuwd naar deze inzichten binnen jouw organisatie? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende offerte.